ЖМАК МАКСИМ НУРГАЯНОВИЧ Рег. № 1680 от 11.11.2014 Изобретения и полезные модели ФГБУН Институт биоорганической химии им ВЕЛИЧКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА Рег. № 1708 от 26.11.2014 Товарные знаки и знаки обслуживания Негосударственное образовательное


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
ɋɚнкɬ
()[fax] +7(812)6935651; [eml] [email protected]
НИКɍЛИН
ȼȺЛȿɊИЙ
знɚки
Нɚимɟноɜɚния
Моɫкоɜɫкий
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнный
[tel] 89163272433; [eml] [email protected]
НОМОКОНОȼ
НИКОЛȺȿȼИЧ
НȻК
НȻК
,
пɟɪ
ɫɬɪ
[tel] +79265712509; [fax] +74995570715;
+74995570716; [eml] [email protected];
МИɏȺЙЛОȼИЧ
знɚки
Нɚимɟноɜɚния
ɫɚмоɫɬояɬɟльнɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
Моɫкɜɚ
[tel] (499)1986295, 89055827867;
[eml] [email protected]

1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
ɋɜɟɞɟния
поɜɟɪɟнныɯ
ɪɚɫшиɪиɜшиɯ
ɫɜою
ɫпɟциɚлизɚцию
знɚки
ɫɚмоɫɬояɬɟльнɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
.37,
Кɪɚɫноɞɚɪ
Кɪɚɫноɞɚɪɫкий
()[eml] [email protected]
ȽɊɍНИН
ȿɎИМ
ȼȺЛȿɊЬȿȼИЧ
ɮиɪмɚ
Юɫɬиɫ
ЮɋɌИɋ
2404467; [eml] [email protected]
знɚки
ɮɪɚнцɭзɫкий
[tel] (812)3128421; [fax] (812)3140821;
[eml] [email protected]
v.com; [www]
ɋКɊЫПНИКОȼȺ
ȺЛȿКɋȺНȾɊȺ
Юɪиɞичɟɫкɚя
компɚния
Ноɜочɟɪɟмɭшкинɫкɚя
[tel] +7(965)3212777; [eml
1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
НɍɊȽȺЯНОȼИЧ
ɛиооɪɝɚничɟɫкой
[tel] +79055348647; [eml
] [email protected]
ȼЛȺȾИМИɊОȼНȺ
Моɫкɜɚ
[tel] 89262652381; [eml] [email protected]; [email protected]
ɊȿȾЬКИН
Кɜɚшнин
Моɫкɜɚ
[tel] 8(495)7480811; [fax] 8(495)6044883
; [eml] [email protected]; [www]
ЛОɏМОɌОȼȺ
знɚки
Юɪиɞичɟɫкɚя
компɚния
Юɪиɞичɟɫкɚя
компɚния
Моɫкɜɚ
[tel] (495)6470023; [fax] (495)6470053; [e
ml] [email protected]; [www]


1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
()] +7(495)5179217; [eml] [email protected];
[www] www.patent189.ru
знɚки
инɬɟллɟкɬɭɚльной
Ⱦɟкɚɛɪиɫɬоɜ
[tel] +79853056348; [eml] [email protected]
ȽОɊОȾИɋɋКИЙ
ȺЛȿКɋȿЙ
ȺНȾɊȿȿȼИЧ
знɚки
[tel] +74959337567; [fax] +74956979226
; [eml] [email protected]; [www]
ȺЛȿКɋȿЙ
ȺЛȿКɋȺНȾɊОȼИЧ
ɜычиɫлиɬɟльныɯ
знɚки
ɮиɪмɚ
ɮиɪмɚ
()ax] +7(495) 6859380; [eml
] [email protected]; [www]
знɚки
ɮиɪмɚ
ɮиɪмɚ
()ax] +7(495)6859380; [eml]
1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
ȿЛȿНȺ
ЛЬȼОȼНȺ
Инэɜɪикɚ
()(495)6297932;+79104253907; [fax] +7(495)2281879; [eml]
[email protected], [email protected]
ȽОЗЮМОȼ
ȾМИɌɊИЙ
знɚки
[tel] +74957751637; [fax] +749577
51637; [eml] [email protected]
знɚки
ЭКɋПОЦȿНɌɊ
,
Кɪɚɫнопɪɟɫнɟнɫкɚя
()] +7(499)7952671; [eml] [email protected];
ȽОЛОȾИНКИНȺ
ȺЛȿКɋȿȿȼНȺ
знɚки
Пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟльɫɬɜо
компɚнии
Пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟльɫɬɜо
компɚнии
ɮɪɚнцɭзɫкий
[tel] (495)2214425; [fax] (495)2214401;
[eml] Ekaterina.golod
[email protected]
МȺɊИЯ
ȺНȾɊȿȿȼНȺ
знɚки
1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
Моɫкɜɚ
[tel] 89165454919; [eml] [email protected]
ȼОЛКОНɋКȺЯ
ȼИКɌОɊОȼНȺ
[tel] 89152118546; [eml] [email protected]
ȾɍȻɊОȼИНȺ
ɋȼȿɌЛȺНȺ
ȺЛȿКɋȺНȾɊОȼНȺ
знɚки
[tel] 8(495)6442020; [fax] 8(495)6442010
; [eml] Dubrovina.Sve
[email protected];
[www] www.Roust.com
ОЛЬȽȺ
знɚки
ɫɚмоɫɬояɬɟльнɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
Колоɛоɜɚ
[tel] +79788559886; [eml]
ЛȿОНИȾОȼНȺ
инɬɟллɟкɬɭɚльной
инɬɟллɟкɬɭɚльной
Лɭɝоɜɚя
()ɞоɛ. 2351; [fax] +7(495)9560033,
. 2460; [eml]
[email protected]; [www] www.ip.sk.ru

1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
ɋɌɊОКОȼȺ
ОЛЬȽȺ
ȼЛȺȾИМИɊОȼНȺ
Инɬɟɪнэшнл
Инк
Пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟльɫɬɜо
Ƚоɭлинɝз
()] +7(495)7872071; [eml] Ol
[email protected];
[www] www.gowlings.com
ЮЛИЯ
[tel] +79033290092; [eml
ɋȼȿɌЛȺНȺ
ИȼȺНОȼНȺ
знɚки
Юɪиɞичɟɫкɚя
ȿкɚɬɟɪинɛɭɪɝɟ
. 1,
ȿкɚɬɟɪинɛɭɪɝ
ɋɜɟɪɞлоɜɫкɚя
[tel] 7(343)3511383; +79193960462
; [fax] 7(343)3511383; [eml]
[email protected], uscom
[email protected]; [www] www.gorodissky.ru
ɌОКȺɊȿȼȺ
ȿКȺɌȿɊИНȺ
знɚки
Ⱥɝɟнɬɫɬɜо
инɬɟллɟкɬɭɚльной
Моɫкɜɚ
()] +7(499)2725207; [eml] e.
[www] www.vashpatent.ru
ȼОɊОȻЬȿȼȺ
1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
Юɪиɞичɟɫкɚя
Ƚоɪоɞиɫɫкий
оɮиɫ
Пɟɪмь
()1056220; 89127880511; [fax]
+7(342)2595438; [eml]
ȺЛИНȺ
Ɍɪɚнзɚɫ
Конюшɟннɚя
[tel] +79213436099; [eml
ȼИКɌОɊОȼИЧ
ɪɭкоɜоɞиɬɟль
[tel] (812)9981292; [eml] [email protected]
delta-patent.com; [www] www.delta-
patent.com
ɊȿШȿɌНИКОȼȺ
МȺɊȽȺɊИɌȺ
ȺНȾɊȿȿȼНȺ
знɚки
Зɚɜоɞ
Зɚɜоɞ
, 21,
()()2271898; [eml] [email protected],
[email protected]; [
www] www.rida-holding.com
ȼЛȺȾИМИɊ
знɚки
ɫɚмоɫɬояɬɟльнɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
ɋоɜɟɬɫкɚя
[tel] +79787043447; [eml] [email protected]
ȺНȺɌОЛЬȿȼНȺ
знɚки
ɫɚмоɫɬояɬɟльнɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
Пɚɜлоɞɚɪɫкɚя
, 86,
Ɋоɫɬоɜɫкɚя
[tel] 89614230303; [eml] pr
[email protected]; [www]
ȼȿЛИЧКО
ȿЛȿНȺ
знɚки
чɚɫɬноɟ
пɪоɮɟɫɫионɚльноɝо
Ɍольяɬɬи
()] 8 (8482) 286622; [eml] [email protected],
[tel] 89296203051; [eml] [email protected]
ɜычиɫлиɬɟльныɯ
Ⱥɝɟнɬɫɬɜо
инɬɟллɟкɬɭɚльной
инɬɟллɟкɬɭɚльной
1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
()()51; [fax] (812)3050056; [e
ml] [email protected],
ȺНȾɊȿȿȼȺ
знɚки
ɜычиɫлиɬɟльныɯ
ɫɚмоɫɬояɬɟльнɚя
[tel] 8(495)9720746; [e
ȺЛȿКɋȿЙ
знɚки
ɫɚмоɫɬояɬɟльнɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
Моɫкɜɚ
[tel] 89161865599; [eml] [email protected]
МȺɊИНȺ
ȼɋȿȼОЛОȾОȼНȺ
знɚки
Нɚимɟноɜɚния
ɜычиɫлиɬɟльныɯ
ɋɚнкɬ
[tel] (812) 3260981; [fax] (812)
3219594; [eml] [email protected]
ȼȺɋИЛЬȿȼИЧ
1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
знɚки
экɫпɟɪɬизɚ
Экɫпɟɪɬизɚ
()()[eml] [email protected]; [www]
ЭȾɍȺɊȾ
ЛȿОНИȾОȼИЧ
ɜычиɫлиɬɟльныɯ
оɛщɟɫɬɜɟннɚя
пɚɬɟнɬныɯ
нɚɛ
[tel] 84992405893; [fax] (812)3144569; [eml
] [email protected];
[www] www.pat
entica.com
ȿЛȿНȺ
знɚки
ɜычиɫлиɬɟльныɯ
ɛюɪо
[tel] (383)3541488; [eml] [email protected]
ȺЛȿКɋȺНȾɊ
знɚки
1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
()() [eml] [email protected];
[email protected]
[www] www.teva.ru
НȺɌȺЛЬЯ
знɚки
ПȺɊɌНȿɊЫ
Инɬɟллɟкɬɭɚльной
зɚмɟɫɬиɬɟль
()] +7(812)3092173; [eml] in
[email protected]; [www]
www.fedotov-ip.ru
МИɏȺЙЛОȼНȺ
знɚки
Нɚимɟноɜɚния
оɛщɟɫɬɜɟннɚя
пɚɬɟнɬныɯ
Ⱥɮɚнɚɫьɟɜ
()] +7(495) 9358011; [eml] kos
[email protected];
ɊЯȻОȼ
знɚки
оɛщɟɫɬɜɟннɚя
пɚɬɟнɬныɯ
ɋоюзпɚɬɟнɬ
ɋоюзпɚɬɟнɬ
1 16.01.2015
ɫооɛщɟния
()()512393 +7(985)135-50-17; [fax] +7(495)2218885/86; [eml] [email protected], Rapadmi

Приложенные файлы

  • pdf 29526062
    Размер файла: 171 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий